Home

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe organisatie ter verderzetting van B.D.B. vzw

 

Beste dartssympathisant,

 

Een tijdje geleden heeft de Belgische Dartsbond (B.D.B.) bekendgemaakt dat de VZW op 31/12/2018 zal ophouden te bestaan.

 

De besturen van de provincies Antwerpen en Limburg hebben naar aanleiding van deze beslissing, zoals in diezelfde berichtgeving aangekondigd, de koppen bij elkaar gestoken en blazen de Belgische Dartsbond nieuw leven in.

B.D.B. vzw zoals jullie het nu kennen zal ophouden te bestaan en een vernieuwde organisatie ziet nog dit jaar het levenslicht. Vanuit de provincies en het nog enige actieve nationale bestuurslid is een voltallige raad van bestuur samengesteld. Zij zullen alle voorbereidingen treffen voor een vlotte geboorte en samenwerken aan een beleid dat het belang van alle spelers vooropstelt.

 

De nieuwe organisatie wil, als overkoepelend orgaan, vooral investeren in de dartsspeler in het algemeen, en de belangen van elke speler en elke dartsvereniging behartigen. Ze zetten eveneens de goede verstandhouding met WDF & BDO verder en verbeteren deze waar mogelijk.

 

Tijdens ronde-tafelgesprekken met verschillende dartsorganisaties bekijken ze mogelijke samenwerkingen, nu en in de toekomst, die passen binnen de vernieuwde structuur en visie van de organisatie.

 

De komende maanden zullen naam, structuur, missie en visie van deze nieuwe organisatie verder worden uitgewerkt.

Alle informatie hieromtrent zal worden meegedeeld en toegelicht via de officiƫle kanalen.

 

 

Het bestuur

Nieuw mailadres inschrijven leden

 

Vanaf heden dienen alle aanvragen voor nieuwe inschrijvingen gestuurd te worden naar het emailadres :

 

inschrijvingen@bdbantwerpen.be

 

Adrie Van Schoor zal de inschrijvingen voor zijn rekening nemen.

De werkwijze blijft volledig dezelfde als voorheen. Enkel het emailadres is gewijzigd.

 

 

Het bestuur

Beker van Antwerpen 2018-2019

 

Als er ploegen zijn die nog niet zijn ingeschreven voor deelname beker van Antwerpen en alsnog willen deelnemen.

Je kan nog inschrijven tem 30/09/2018. Daarna worden de inschrijvingen afgesloten en de trekking uitgevoerd.

De ingave van de resultaten zal vanaf dit seizoen ook online dienen te gebeuren.

Deze wedstrijden kan je terugvinden in de kalender onder BVA + reeks.

Als je jezelf hebt geregistreerd en je eigen club als favoriete club hebt aangeduid, dan komt deze wedstrijd in het vak "volgende wedstrijden"

te staan.

 

Het bestuur

Youtube kanaal - BDB Antwerpen

 

Vanaf heden heeft BDB Antwerpen zijn eigen YouTube kanaal.

Via dit kanaal zullen we videi's online plaatsen met o.a. uitleg van het online systeem, trekking beker en ander dartsgerelateerde video's.

Op deze manier proberen we darts en onze vereniging nog meer in de aandacht te brengen en onze leden zo goed mogelijk te informeren.

 

Aangezien er de voorbije dagen enkele leden gevraagd hebben achter de teamfiche, hebben we onze eerste video online geplaatst met de

uitleg hoe je deze kan afdrukken via de website.

 

Youtube kanaal BDB Antwerpen darts (klikken)

 

Video afdrukken teamfiche (klikken)

 

Het bestuur