Home

INSCHRIJVEN NIEUWE LEDEN - NIEUW MAILADRES !!!!!

 

Een tijdje geleden hebben we reeds gemeld dat alle inschrijvingen van nieuwe spelers naar onderstaand emailadres moeten gemaild worden.

Echter zijn er nog steeds ploegen die dit naar het secretariaat blijven sturen. Enkel indien de inschrijvingen naar onderstaand email adres

worden gestuurd zullen ze ook worden behandeld en uitgevoerd :

 

inschrijvingen@bdbantwerpen.be

 

 

Het secretariaat

WIJZIGING SPEELLOKAAL - DE CLUYSE (2e Provinciale)

 

Vanaf heden speelt De Cluyse in hun nieuw lokaal :

 

Café ’T Wolfke

Georges Gilliotstraat 73

2620 Hemiksem

 

Het bestuur

ALGEMENE FORFAIT- LIDO STARS B (2e Provinciale)

 

Lido stars B geeft algemeen forfait voor de rest van het huidige seizoen.

Zoals opgenomen in de reglementen worden alle wedstrijden van Lido stars B als niet gespeeld beschouwd, zowel

voor het ploegenklassement als het individueel klassement. Eerstdaags zullen beide rankingen volledig worden bijgewerkt.

 

Aangezien Lido stars B ook in de beker van Antwerpen forfait geeft zijn alle spelers van Lido stars B automatisch geschorst voor

de beker van Antwerpen voor seizoen 2019-2020, ook indien ze volgend seizoen inschrijven bij een andere club.

 

Er wordt een boete van 150,00€ opgelegd.

 

Het bestuur

Online webshop

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEKER VAN ANTWERPEN - INGAVE RESULTATEN

 

Aanstaande vrijdag staan de eerste wedstrijden voor de beker van Antwerpen op het programma.

Vanaf dit seizoen moeten de uitslagen ook via het online platform worden ingevuld. Net dezelfde procedure als de competitiewedstrijden.

 

Bij "volgende wedstrijd" op het online platform zal je de bekerwedstrijd zien staan.

Je kan ook via resultaten - reeks aanklikken (vb: "BVA 1e PROV") - op het "+" klikken voor de wedstrijd klikken om naar het wedstrijdblad te gaan.

 

Er dient dus bijgevolg geen SMS meer gestuurd te worden naar de competitieleider!!!

 

 

We wensen alvast alle ploegen veel succes!

 

Het bestuur

WIJZIGING SPEELLOKAAL - DEN IRON ( ERE )

Vanaf heden speelt Den Iron in hun nieuw lokaal :

Café Dartscube

Boomsesteenweg 440

2610 Wilrijk

 

Het bestuur

 

WIJZIGING SPEELLOKAAL - DOBBEL UIT (ERE-afdeling)

 

Vanaf heden speelt dobbel uit in hun nieuw lokaal :

 

Café Charly

Oudebarreellei 45

2170 Merksem

 

Het bestuur

WIJZIGING SPEELDATA POULEFASE BVA & MASTERS

 

De speeldata is gewijzigd m.b.t. de poulefase beker van Antwerpen & de Masters

 

Poulefase beker van Antwerpen gaat door op 12/05/2019

 

De Masters gaan door op 01/06/2019

 

 

Het bestuur

WEDSTRIJD - NIEUWE NAAM BDB ANTWERPEN

 

Beste leden,

 

Zoals jullie reeds hebben kunnen lezen op de website www.bdbantwerpen.be zal de oude BDB (Belgische dartsbond) ophouden te bestaan

na het huidige seizoen en zal deze overgenomen worden door de nieuwe nationale organisatie BeDarts.

Wij hebben ons akkoord gegeven om ons aan te sluiten bij BeDarts vanaf volgend seizoen als onafhankelijke federatie.

Dit heeft als gevolg dat onze naam BDB Antwerpen vanaf volgend seizoen gewijzigd dient te worden en daarin willen we onze leden graag

betrekken.

 

Daarom schrijven we een wedstrijd uit onder de aangesloten leden waarin we op zoek gaan naar een nieuwe naam voor onze federatie.

Elk aangesloten lid mag één voorstel indienen om een nieuwe naam te geven aan onze federatie. Uit alle inzendingen zal het bestuur dan één

winnaar kiezen die een mooi dartspakket/waardebon ontvangt t.w.v. 75,00€ via www.dartspaleis.be

 

We zoeken een unieke, trendy naam die staat voor darts in Antwerpen.

We rekenen alvast op jullie spitsvondigheid!!

 

Hoe kan je deelnemen?

 

Je stuurt een mail naar stephandaes@telenet.be met als onderwerp "wedstrijd".

In je mail zend je je volledige naam, naam club en je voorstel van de nieuwe naam voor onze federatie.

Elke aangesloten speler mag slechts één voorstel indienen. Niet leden komen niet in aanmerking!

Uit alle voorstellen zal dan het bestuur een top 5 samenstellen en deze op de afsluitvergadering voorleggen aan alle clubs.

Het voorstel met de meeste stemmen zal dan de nieuwe naam worden van onze organisatie.

 

Je kan je voorstellen indienen TEN LAATSTE TOT 31/03/2019!

 

Gelieve deze wedstrijd te delen met al je clubgenoten.

 

Met sportieve groeten,

 

Het bestuur

Aankondiging geboorte vernieuwde Belgische Dartsbond (B.D.B.)

 

In de laatste berichtgeving konden jullie lezen dat B.D.B. zoals jullie het kennen zal ophouden te bestaan en dat een vernieuwde overkoepelende organisatie nog dit jaar het levenslicht zal zien. De provincies stellen jullie dan ook graag de vernieuwde Belgische Dartsorganisatie voor:

 

BeDarts vzw

 

Raad van Bestuur:

 

Stephan D´Aes, Adrie Van Schoor, Nancy Pernet, Steve Rosschaert, Luc Lanckman, Dave Kerwyn

 

Missie – waar staan we voor

 

De dartssport voor iedereen, zowel in Vlaanderen als Wallonië, toegankelijk maken en de belangen van alle spelers behartigen.

 

Visie – hoe doen we dat

 

Als overkoepelende organisatie streeft BeDarts ernaar alle onafhankelijke bonden samen te brengen binnen een nieuw verenigd dartslandschap.

Via samenwerkingsverbanden met diverse organisaties willen we pro-actief tewerk gaan om de dartssport te promoten en specifieke doelgroepen binnen onze organisatie extra te ondersteunen. De contacten met World Darts Federation (WDF), Professional Darts Corporation (PDC) en Britisch Darts Organisation (BDO) worden aangehaald en versterkt zodat we alle spelers, ongeacht welke ambitie ze tonen, kunnen ondersteunen.

 

Toelichting Missie en Visie

 

BeDarts is een overkoepelende organisatie (zoals bijvoorbeeld het voormalige BLOSO of het huidige WDF), een verzameling als het ware van verschillende onafhankelijke dartsfederaties in ons land. De voormalige afdelingen Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen zullen dan ook verder gaan als onafhankelijke organisaties en zich aansluiten bij BeDarts. Maar ook andere onafhankelijke dartsfederaties zullen zich kunnen aansluiten bij BeDarts en hiervoor een jaarlijks lidgeld betalen. We bekijken of, binnen een betaalbaar lidgeld, een gezamenlijke verzekering kan worden aangeboden aan alle aangesloten onafhankelijke federaties.

 

Een aantal taken zullen niet langer door het federatiebestuur worden uitgevoerd, zoals een centrale ledenadministratie, het verstrekken van spelerspasjes e.d.. Een aantal taken krijgen meer focus. Eén van de belangrijkste taken is de belangen van alle spelers centraal stellen. Via samenwerkingsverbanden willen we specifieke doelgroepen, zoals de jeugd en mindervaliden ondersteunen.

Organisaties die zich actief inzetten voor de dartssport in ons land zullen we benaderen voor een ronde tafelgesprek.

 

Het eerste jaar wil BeDarts zich focussen op de nieuwe structuur en zorgen dat ze financieel terug sterk staan. De voormalige afdelingen (BDB-Antwerpen, BDB-Limburg en BDB-Vlaams-Brabant) hebben zich geëngageerd om de lopende kosten voor hun rekening te nemen in afwachting van de uitbouw van BeDarts.

 

Momenteel vaardigen we geen nationaal team af voor komende EK’s of WK’s.

Onze focus ligt vooral op het individu en we willen toekomstgericht eerder investeren in de spelers dan in een nationaal team. We houden de mogelijkheid open om een nationaal team af te vaardigen, al zal dit dan gebeuren via alternatieve financiering of sponsoring. Het lidgeld van de ´kleine´ man kan hiervoor niet meer aangesproken worden.

 

We bekijken de optie om vanaf het seizoen 2019-2020 terug een nationale ranking te installeren. Deze zal niet meer dienen tot het samenstellen van een nationaal team maar eerder om de spelers individueel te belonen. De opzet hiervan wordt de komende maanden verder uitgewerkt en tijdig gecommuniceerd.

 

De Beker van Belgie wordt niet georganiseerd voor het seizoen 2018-2019. In de loop van de volgende maanden zal duidelijk worden of en in welke vorm deze vanaf het seizoen 2019-2020 kan verdergezet worden.

 

Het bestuur

 

Nieuw mailadres inschrijven leden

 

Vanaf heden dienen alle aanvragen voor nieuwe inschrijvingen gestuurd te worden naar het emailadres :

 

inschrijvingen@bdbantwerpen.be

 

Adrie Van Schoor zal de inschrijvingen voor zijn rekening nemen.

De werkwijze blijft volledig dezelfde als voorheen. Enkel het emailadres is gewijzigd.

 

 

Het bestuur

Youtube kanaal - BDB Antwerpen

 

Vanaf heden heeft BDB Antwerpen zijn eigen YouTube kanaal.

Via dit kanaal zullen we videi's online plaatsen met o.a. uitleg van het online systeem, trekking beker en ander dartsgerelateerde video's.

Op deze manier proberen we darts en onze vereniging nog meer in de aandacht te brengen en onze leden zo goed mogelijk te informeren.

 

Aangezien er de voorbije dagen enkele leden gevraagd hebben achter de teamfiche, hebben we onze eerste video online geplaatst met de

uitleg hoe je deze kan afdrukken via de website.

 

Youtube kanaal BDB Antwerpen darts (klikken)

 

Video afdrukken teamfiche (klikken)

 

Het bestuur